สถิติหวย 16 มิถุนายน ย้อนรอยสถิติหวย 10 งวด ออกอะไรเลขไหนมาแรง

สถิติหวยเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์และเข้าใจลักษณะการออกเลขของหวยในช่วงเวลาหนึ่ง การใช้สถิติในการวิเคราะห์หวยสามารถช่วยให้เรามีข้อมูลและความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกเลขของหวยได้ แม้ว่าการวางแผนหรือการพยากรณ์การออกเลขของหวยไม่สามารถทำได้แม่นยำ 100% แต่การศึกษาสถิติหวยอาจช่วยให้เรามีความเข้าใจถึงแนวโน้มและลักษณะที่เป็นไปได้ของผลลัพธ์หวยบางประเภท อย่างเช่น สถิติหวย 16 มิถุนายน ที่ทีมงาน huay2525 ได้รวบรวมมาให้ท่านย้อนหลังทั้งสิ้น 10 ปี ไว้เป็นแนวทางใช้เล่นในปี 2566 หรือ ปีต่อๆไปได้ส่วนจะเป็นตัวเลขไหนบ้างมาดูกันเลย


สถิตหวย คืออะไร

สถิตหวย คืออะไร

วิธีการใช้สถิติในการวิเคราะห์หวยคือการศึกษาการออกเลขในอดีต เรียกว่า “ข้อมูลประวัติศาสตร์” โดยการศึกษาประวัติศาสตร์การออกเลขหวยจะช่วยให้เราสามารถระบุแนวโน้มของเลขที่ออกมาบ่อยครั้งและเลขที่ออกมานานแล้ว ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกเลขที่เป็นไปได้ในการเล่นหวยในอนาคต สถิติการออกหวยเป็นข้อมูลที่บันทึกและวิเคราะห์ผลการออกเลขที่ถูกสุ่มในการจับรางวัลหวยในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและความน่าจะเป็นของการออกเลขในอนาคตได้ สถิติการออกหวยสามารถประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น

 • รายงวด: ปี/เดือน/วันที่ของงวดการออกหวย
 • เลขที่ออก: ลำดับของตัวเลขที่ถูกสุ่มออกมา
 • จำนวนรางวัล: จำนวนของรางวัลที่มีในแต่ละงวด
 • ประเภทของรางวัล: เช่นรางวัลที่ 1, รางวัลเลขหน้า 3 ตัว, รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เป็นต้น
 • จำนวนผู้ถูกรางวัล: จำนวนของผู้ที่ถูกรางวัลแต่ละประเภทในแต่ละงวด
 • รางวัลใกล้เคียง: เลขที่ออกก่อนหน้าและตามหลังของรางวัลที่ถูกสุ่มในแต่ละงวด

การวิเคราะห์สถิติการออกหวยสามารถช่วยให้เราทราบถึงแนวโน้มและความน่าจะเป็นของการออกเลขในอนาคต เช่น ตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุด ตัวเลขที่ออกน้อยที่สุด รวมถึงรางวัลที่มีโอกาสได้รางวัลสูงสุด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์สถิติหวยไม่สามารถทำนายเลขที่ถูกต้องได้อย่างชัดเจนจะเป็นเพียงแค่แนวทางและทิศทางในการเลือกตัวเลขไว้ใช้ในอนาคตได้เพราะหวยเป็นการคาดเดาตัวเลขและมาจากโชคไปแล้ว 99%


ย้อนราย 10 สถิติหวย 16 มิถุนายน ที่ออกไปก่อนหน้ามีอะไรบ้าง

จากที่ทีมงาน huay2525 ได้แนะนำเอาไว้ข้างต้นนั้นว่าสถิติหวยวัดผลจากอะไรบ้าง โดยเราจะยึดเฉพาะ 2 รางวัลที่เคยออกไปใน 10 งวดก่อนหน้าก็คือ รางวัลเลขท้าย 2 ตัว และ ผลการออกรางวัลใหญ่ที่สุดนั้นก็คือ รางวัลที่ 1 มาดูกันเลยดีกว่า 10 งวดที่ผ่านมามีสถิติการออกผลอย่างไร

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2556

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2556

 • เลขท้ายงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2556 เลขที่ออกคือ 289673
 • ผลการออกรางวัลที่ 1 ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2556 เลขที่ออกคือ 69

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2557

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2557

 • เลขท้ายงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2557 เลขที่ออกคือ 673920
 • ผลการออกรางวัลที่ 1 ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2557 เลขที่ออกคือ 95

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2558

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2558

 • เลขท้ายงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2558 เลขที่ออกคือ 644742
 • ผลการออกรางวัลที่ 1 ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2558 เลขที่ออกคือ 05

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2559

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2559

 • เลขท้ายงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2559 เลขที่ออกคือ 073816
 • ผลการออกรางวัลที่ 1 ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2559 เลขที่ออกคือ 79

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2560

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2560

 • เลขท้ายงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2560 เลขที่ออกคือ 943142
 • ผลการออกรางวัลที่ 1 ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2560 เลขที่ออกคือ 47

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2561

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2561

 • เลขท้ายงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2561 เลขที่ออกคือ 223131
 • ผลการออกรางวัลที่ 1 ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2561 เลขที่ออกคือ 46

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2562

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2562

 • เลขท้ายงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2562 เลขที่ออกคือ 174055
 • ผลการออกรางวัลที่ 1 ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2562 เลขที่ออกคือ 29

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2563

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2563

 • เลขท้ายงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2563 เลขที่ออกคือ 516967
 • ผลการออกรางวัลที่ 1 ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2563 เลขที่ออกคือ 64

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2564

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2564

 • เลขท้ายงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2564 เลขที่ออกคือ 691861
 • ผลการออกรางวัลที่ 1 ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2564 เลขที่ออกคือ 17

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2565

สถิติหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2565

 • เลขท้ายงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2565 เลขที่ออกคือ 367807
 • ผลการออกรางวัลที่ 1 ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2565 เลขที่ออกคือ 92

สรุปสถิตผลการออกรางวัลหวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน ตลอด 10 ปีที่ผ่าน

เลขท้าย 3 ตัวรางวัลที่ 1 มีดังนี้คือ 673 / 920 / 742 / 816 / 142 / 131 / 055 / 967 / 861 / 807

 • เลขเด่นคือ 1 เลขออกซ้ำคือ 42

เลขท้าย 2 ตัวมีดังนี้ 69 / 95 / 05 / 79 / 47 / 46 / 29 / 64 / 17 / 92

 • เลขเด่นคือ 9 เลออกซ้ำคือ 29 / 92

โดยทั้งหมดนี้ก็คือ สถิติหวย 16 มิถุนายน ตลอด 10 งวดหรือ 10 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556 – 2565 โดยเรามารอลุ้นกันว่าในงวดปี 2566 นี้จะเป็นเลขไหนจะใช้เลขเด่นเลขซ้ำ ที่เราแนะนำไปหรือไม่ ส่วนใครที่กำลังมองหาเว็บแทงหวยออนไลน์ดีๆจ่ายหนักจ่ายเต็ม เราขอแนะนำ huay2525 แห่งรับ แทงหวยทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หวยไทย / หวยลาว / หวยหุ้นนิเคอิ และ หวยอื่นๆรวมไว้ให้เลือกเล่นหมดทุกอย่างในเว็บเดียว